skip to Main Content
Office Cleaner / Housekeeper – Vacancy – Full Time

Office Cleaner / Housekeeper – Vacancy – Full Time

Office Cleaner / Housekeeper

 • Basis:  Full-Time
 • Closing Date:  31st August 2019

Job Description

Prohealth is a leading distributor of established international pharmaceutical, dermo-cosmetic, medical devices, and dental care brands, both locally and overseas.

We are looking for a full-time Office Cleaner to carry out various duties. Working hours are from Monday to Friday 7.30am-4:00pm with a half-hour break.

Candidates will be expected to:

 • Ensure that office premises are always kept clean
 • Be flexible, hard-working and energetic
 • Be polite, have a pleasant personality and a positive attitude
 • Be able to work under minimal supervision

Candidates must possess:

 • A residence address in Malta
 • A clean police conduct

Previous experience in a similar position is an asset. Interested applicants are to send their CV to: vacancy@prohealth.com.mt by not later than Wednesday 7th of August 2019.

________________________________________________________________________________

Persuna ghat-Tindif tal-Uffiċċji

 • Bażi: Full-Time
 • Data tal-Għeluq: 31 ta’ Awissu 2019

Deskrizzjoni tax-Xogħol

Prohealth hi distributur ewlieni ta’ marki internazzjonali ta’ prodotti farmaċewtiċi, dermokożmetiċi, apparati mediċi u prodotti tal-kura tas-snien, kemm lokalment kif ukoll barra l-pajjiż.

Qed infittxu persuna (mara/raġel) għat-tindif u ż-żamma tal-uffiċċji fuq bażi full-time. Il-ħinijiet tax-xogħol huma mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-7.30am-4:00pm b’waqfa ta’ nofs siegħa.

Il-kandidati mistennija:

 • Jassiguraw li l-uffiċċji jkunu dejjem nodfa
 • Ikunu flessibbli, bieżla u enerġetiċi
 • Ikunu edukati, dħulin u b’attitudni pożittiva
 • Kapaċi jaħdmu taħt superviżjoni minima

Il-kandidati jrid ikollhom:

 • Indirizz ta’ residenza f’Malta
 • Kondotta tal-pulizija nadifa

Kull esperjenza preċedenti f’pożizzjoni simili titqies b’mod favorevoli.
L-applikanti interessati għandhom jibagħtu s-CV tagħhom lil: vacancy@prohealth.com.mt sa mhux aktar tard mill-Erba’ 7 ta’ Awissu 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search